2013-04-12

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2013r.  zmianie ulegają niektóre postanowienia zawarte w  „Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO Euro Biznes”.

W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, mają Państwo możliwość wypowiedzenia Umowy o wydawanie i używanie karty PKO Euro Biznes, na warunkach określonych w Regulaminie.

Nowy Regulamin dostępny jest w plikach do pobrania.