2018-01-01

Do końca 2017 roku płatnik ZUS opłacał składki ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, FPiFGŚP oraz Funduszu Emerytur Pomostowych realizując przelewy na różne numery rachunków. Od 01.01.2018 r. sposób zlecenia przelewów do ZUS zmienia się w ten sposób, że składki te będą opłacane jednym przelewem na indywidualny rachunek składkowy.

Indywidualny rachunek składkowy to 26 cyfrowy numer rachunku, na który płatnik ZUS powinien regulować obowiązujące go składki ZUS. Numer zawiera dwie informacje: numer identyfikujący ZUS oraz numer NIP płatnika (ostatnie 10 cyfr). Po otrzymaniu przelewu ZUS podzieli otrzymaną kwotę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Numer tego rachunku każdy płatnik ZUS powinien otrzymać korespondencyjnie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o indywidualnym rachunku składkowym znajduje się na stronach ZUS

W związku z powyższym od 01.01.2018 r. przelewy do ZUS w placówkach PKO Banku Polskiego, przez serwis internetowy iPKO i przez aplikację mobilną IKO mogą być realizowane tylko na indywidualny rachunek składkowy w ZUS. W ramach serwisu iPKO oraz aplikacji IKO zrealizujesz go jako standardowy przelew na konto – w tym jako przelew natychmiastowy.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.