2014-12-19

Informujemy, że ulegają zmianie terminy realizacji przelewów przychodzących i wychodzących zlecanych 24 i 31 grudnia 2014 roku.

  • zlecenia przelewów w obrocie krajowym na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym także przelewy do ZUS złożone w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO lub w Oddziale PKO Banku Polskiego 24 oraz  31 grudnia 2014 r. po godz. 11:45, będą zrealizowane odpowiednio 29 grudnia 2014 i 2 stycznia 2015 r.
  • ostatnie przelewy przychodzące w obrocie krajowym  w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. zostaną zrealizowane w ramach drugiej sesji Elixir ok. godz. 16:30. W tych dniach nie odbędzie się trzecia sesja Elixir. Wszystkie transakcje zlecone po zamknięciu drugiej sesji w tych dniach  zostaną zrealizowane dopiero odpowiednio w dniach 29 grudnia 2014 i 2 stycznia 2015 r.
  • transakcje za pośrednictwem systemu autodealing – iPKO dealer będą zawierane 24 oraz 31 grudnia 2014 r. w godzinach 9:00 – 11:30.
    W przypadku zawarcia transakcji, których datą waluty będzie 24 lub 31 grudnia 2014 r., Klient zobowiązany będzie do posiadania środków pieniężnych na swoim rachunku bankowym, najpóźniej do godziny 12:00 w dacie waluty, w celu rozliczenia transakcji
  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET) złożone w dniu 31 grudnia 2014 r. do godziny 13:15 w iPKONET oraz PKO eConnect będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta,
  • polecenia wypłaty w obrocie dewizowym złożone w dniu 24 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2014 r. z priorytetem „ekspres” w iPKONET oraz PKO eConnect realizowane będą w zwykłym trybie, natomiast polecenia wypłaty w obrocie dewizowym z priorytetem „pilny” lub „standard”, złożone w tych dniach po godzinie12:00 wykonane zostaną następnego najpóźniej odpowiednio 29 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r.
  • zlecenia w walutach obcych kierowane na rachunki z numerem rozliczeniowym 1020 złożone w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r. po godz. 12:00 w iPKONET oraz PKO eConnect nie spowodują obciążenia rachunku i nie zostaną zrealizowane w dniu przysłania. Wykonanie zleceń i obciążenie rachunku nastąpi następnego dnia roboczego odpowiednio 29 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r.
  • zlecenia w PLN kierowane na rachunki z numerem rozliczeniowym 1020 złożone w dniu 31 grudnia 2014 r. po godz. 15:30 w iPKONET oraz PKO eConnect nie spowodują obciążenia rachunku i nie zostaną zrealizowane w dniu przysłania. Wykonanie zleceń i obciążenie rachunku nastąpi następnego dnia roboczego 2 stycznia 2015 r.

Zamówienie raportów BIK poprzez iPKO będzie możliwe 24 grudnia do godziny 18:00, a 31 grudnia do godziny 19:00.

Przelewy zagraniczne zlecone w dniu 31 grudnia do godziny 19:00 obciążą rachunek w tym samym dniu, zaś zlecone po tym dniu obciążą rachunek w dniu 2 stycznia. Przelewy zagraniczne otrzymane przez Bank w dniu 31 grudnia po godzinie 19:00 zostaną zaksięgowane na rachunki klienta w dniu 2 stycznia 2015 r.

Konsultanci Infolinii iPKONET będą dostępni w dniu 24 grudnia 2014 r. do godziny 17.00 oraz w dniu 31 grudnia 2014 r. do godziny 20.00.

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2014 r. Oddziały PKO Banku Polskiego będą czynne maksymalnie do godz. 15:00 za wyjątkiem placówek, których czas pracy uzależniony jest od godzin otwarcia innych podmiotów zewnętrznych (np. centra handlowe, hipermarkety, urzędy itp.). Oddziały te po godz. 15.00 będą prowadziły jedynie działania polegające na udzielaniu informacji o ofercie Banku, bez przeprowadzania operacji w systemie informatyczno-księgowym. Przed wizytą w wybranym oddziale uprzejmie prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia na stronie www.pkobp.pl