2015-12-17

Informujemy, że ulegają zmianie terminy realizacji przelewów przychodzących i wychodzących zlecanych 24 i 31 grudnia 2015 roku.

  • zlecenia przelewów w obrocie krajowym na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym także przelewy do ZUS złożone w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO lub w Oddziale PKO Banku Polskiego 24 oraz  31 grudnia 2015 r. po godz. 11:45, będą zrealizowane odpowiednio 28 grudnia 2015 i 4 stycznia 2016 r.
  • ostatnie przelewy przychodzące w obrocie krajowym  w dniach 24 i 31 grudnia 2015 r. zostaną zrealizowane w ramach drugiej sesji Elixir ok. godz. 16:30. W tych dniach nie odbędzie się trzecia sesja Elixir.
  • transakcje skarbowe poprzez iPKOdealer będą zawierane 24 oraz 31 grudnia 2015 r. w godzinach 8:00 – 11:30.
    W przypadku zawarcia transakcji, których datą waluty będzie 24 lub 31 grudnia 2015 r., Klient zobowiązany będzie do posiadania środków pieniężnych na swoim rachunku bankowym, najpóźniej do godziny 12:00 w dacie waluty, w celu rozliczenia transakcji.
  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET) złożone w dniu 31 grudnia 2015 r. do godziny 13:15 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta.

Zamówienie raportów BIK poprzez iPKO będzie możliwe 24 grudnia do godziny 18:00, a 31 grudnia do godziny 19:00.

Przelewy zagraniczne zlecone w dniu 31 grudnia do godziny 19:00 obciążą rachunek w tym samym dniu, zaś zlecone po tym dniu obciążą rachunek w dniu 4 stycznia. Przelewy zagraniczne otrzymane przez Bank w dniu 31 grudnia po godzinie 19:00 zostaną zaksięgowane na rachunki klienta w dniu 4 stycznia 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r. Oddziały PKO Banku Polskiego będą czynne maksymalnie do godz. 15:00 za wyjątkiem placówek, których czas pracy uzależniony jest od godzin otwarcia innych podmiotów zewnętrznych (np. centra handlowe, hipermarkety, urzędy itp.). Oddziały te po godz. 15.00 będą prowadziły jedynie działania polegające na udzielaniu informacji o ofercie Banku, bez przeprowadzania operacji w systemie informatyczno-księgowym. Przed wizytą w wybranym oddziale uprzejmie prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia na stronie www.pkobp.pl/poi