2013-12-19

Informujemy, że ulegają zmianie terminy realizacji przelewów przychodzących i wychodzących zlecanych 31 grudnia 2013 roku.

  • zlecenia przelewów w obrocie krajowym na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym także przelewy do ZUS złożone w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO, poprzez IKO lub w Oddziale PKO Banku Polskiego 31 grudnia 2013 r. po godz. 11:45, będą zrealizowane 2 stycznia 2014 r.
  • ostatnie przelewy przychodzące w obrocie krajowym 31 grudnia 2013 r. zostaną zrealizowane w ramach drugiej sesji Elixir ok. godz. 16:30. W tym dniu nie odbędzie się trzecia sesja Elixir. Wszystkie transakcje zlecone po zamknięciu drugiej sesji zostaną zrealizowane dopiero w dniu 2 stycznia 2014 r.
  • od godz. 16:00 dnia 31 grudnia 2013r. nie będzie możliwa realizacja przelewów z karty kredytowej oraz spłata karty kredytowej w iPKO.
  • transakcje za pośrednictwem systemu autodealing – iPKO dealer będą zawierane 24 oraz 31 grudnia 2013 r. w godzinach  9:00 – 11:30.
    W przypadku zawarcia transakcji, których datą waluty będzie 24 lub 31 grudnia 2013 r., Klient zobowiązany będzie do posiadania środków pieniężnych na swoim rachunku bankowym, najpóźniej do godziny 12:00 w dacie waluty, w celu rozliczenia transakcji.

Zamówienie raportów BIK poprzez iPKO będzie możliwe 24 grudnia do godziny 18:00, a 31 grudnia do godziny 19:00.

Przelewy zagraniczne zlecone w dniu 31 grudnia do godziny 19:00 obciążą rachunek w tym samym dniu, zaś zlecone po tym dniu obciążą rachunek w dniu 2 stycznia. Przelewy zagraniczne otrzymane przez Bank w dniu 31 grudnia po godzinie 19:00 zostaną zaksięgowane na rachunki klienta w dniu 2 stycznia 2014 r..

Jednocześnie informujemy, że 24 grudnia 2013 r. oraz 31 grudnia 2013 r. Oddziały PKO Banku Polskiego będą czynne maksymalnie do godz. 15:00 za wyjątkiem placówek, których czas pracy uzależniony jest od godzin otwarcia innych podmiotów zewnętrznych (np. centra handlowe, hipermarkety, urzędy itp.). Oddziały te po godz. 15.00 będą prowadziły jedynie działania polegające na udzielaniu informacji o ofercie Banku, bez przeprowadzania operacji w systemie informatyczno-księgowym. Przed wizytą w wybranym oddziale uprzejmie prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia na stronie www.pkobp.pl

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku.