2012-03-29

Z dniem 10 kwietnia br. z funkcji Prezesa PKO TFI zrezygnował Jakub Karnowski. Do czasu wyłonienia nowego Prezesa prace Zarządu spółki będzie koordynować Piotr Żochowski, Wiceprezes Zarządu. Rada Nadzorcza powołała jednocześnie Remigiusza Nawrata, związanego z Towarzystwem od 2008 roku, na członka Zarządu spółki od 11 kwietnia br. Piotr Żochowski funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO TFI pełni od 1 czerwca 2011 roku. Od 1996 roku związany zawodowo z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Arthur Andersen Audit. W latach 1999-2010 pracował w Grupie Kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management, między innymi jako Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Był odpowiedzialny m.in. za rozwój Pioneer Global Asset Management w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Był członkiem Rady Nadzorczej NETIA S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Platforma Mediowa Point Group S.A. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz tytuł Fellow of ACCA. Remigiusz Nawrat w PKO TFI zajmował do tej pory stanowisko Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za stworzenie i działanie Pionu Zarządzania Aktywami. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski), a także w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (Bank Światowy, PZU Asset Management). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek ekonomia oraz studiów MBA w George Washington University w Waszyngtonie. Posiadacz tytułu CFA - Chartered Financial Analyst. PKO TFI na przestrzeni ostatnich trzech lat utworzyło własny zespół zarządzający funduszami inwestycyjnymi, pozyskując ekspertów z największych centrów finansowych świata. Dzięki tym zmianom fundusze PKO TFI znacząco awansowały w rankingach. W 2011 roku, we wszystkich grupach porównawczych, znalazły się powyżej mediany, co świadczy o stabilności i jakości generowanych przez Towarzystwo wyników. Rozwinięto paletę produktów zarówno dla klienta podstawowego, jak i dla osób z zasobnymi portfelami. W zeszłym roku uruchomiono usługę asset management. Obecnie PKO TFI zarządza 29 funduszami, w których zgromadzono ponad 8,2 mld złotych.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.