2013-04-03

PKO Bank Polski uprzejmie informuje, że od 2 kwietnia 2013 r. wznowił realizację płatności z rachunków i na rachunki prowadzone przez banki cypryjskie zlokalizowane na Cyprze i poza nim.

Jednocześnie PKO Bank Polski nadmienia, że realizacja płatności może być opóźniona lub wstrzymana w wyniku restrykcji nałożonych przez władze wewnętrzne Cypru.