2015-03-02

Lokata strukturyzowana oparta na indeksie WIG20, którą PKO Bank Polski zaoferował klientom w 2012 roku, przyniosła inwestorom zysk w wysokości 30% za cały 2,5-letni okres inwestycji, co daje wynik 12% w skali roku przed opodatkowaniem.

Produkt oferowany był klientom w formule 2 w 1: lokaty 3-miesięcznej z oprocentowaniem 8% w skali roku oraz lokaty strukturyzowanej opartej na indeksie WIG20, obejmującym 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Klienci, którzy zdecydowali się na produkt, 50% środków lokowali na terminowej 3-miesięcznej lokacie, zaś pozostałe 50% na 2,5-letniej lokacie strukturyzowanej, której zysk zależał od kształtowania się wartości indeksu WIG20. Na koniec okresu inwestycji, który przypadał na 28 lutego 2015 roku, zrealizował się najbardziej optymistyczny dla inwestorów scenariusz. Wartość indeksu wzrosła o 5,00% w porównaniu do wartości początkowej, czyli wyznaczona bariera na poziomie 36% nie została naruszona. Dzięki temu zysk, poza stałym oprocentowaniem 3-miesięcznej lokaty, wyniósł 30% za cały okres inwestycji, czyli 12% w skali roku (przed opodatkowaniem).

Szczegóły dotyczące produktu znajdują się na stronie www Banku tutaj.

Lokaty strukturyzowane oferowane przez Bank można otworzyć w każdym z ponad 1200 oddziałów. Produkty tego typu są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego według zasad BFG. Zysk podlega 19-proc. podatkowi od zysków kapitałowych. Więcej informacji o produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych oferowanych przez PKO Bank Polski można uzyskać na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl, w oddziałach Banku w całej Polsce lub za pośrednictwem Infolinii pod numerami: 801 302 302 (numer dla dzwoniących w kraju) lub 81 535 65 65 (numer dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych).

Obecnie w ofercie Banku dostępna jest 3-letnia lokata strukturyzowana, w przypadku której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania cen akcji 7 dużych spółek działających na rynku wydobycia i eksploatacji złóż złota. Subskrypcja potrwa do 27 marca 2015 roku.