2017-02-08

W związku z dużym zainteresowaniem promocją „Kino za 0”, PKO Bank Polski zwiększa pulę nagród wskazaną w rozdziale 6 pkt 5 Regulaminu „Kino za 0” o 1 500 szt. Pula ta obejmuje 900 szt. nagród do sieci kin Cinema City oraz 600 szt. nagród do sieci kin Helios. Każda nagroda składa się z pakietu 10 elektronicznych kodów uprawniających do wymiany na pakiet 10 biletów do wybranej zgodnie z Regulaminem sieci kin (Cinema City albo Helios).