2021-01-12

1 stycznia 2021 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z 30 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dzięki którym podatnicy mogą wyodrębniać w kapitale rezerwowym fundusze na cele inwestycyjne.

Już teraz spółki kapitałowe mogą obsługiwać te fundusze w Podatkowym Rachunku Inwestycyjnym (MPRI), który można otworzyć u swojego doradcy.