2019-12-20

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r., w przypadku systemu iPKO biznes:

  • przelewy zagraniczne w PLN wysyłane systemem Sorbnet2 do Rzeczpospolitej Polskiej, złożone w dniach 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r. do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta;
  • przelewy zagraniczne w PLN wysyłane systemem Elixir do Rzeczpospolitej Polskiej, złożone w dniach 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r. po godzinie 12.25 zostaną przekazane do rozliczeń międzybankowych najpóźniej w dniach odpowiednio 27.12.2019 r. oraz 02.01.2020 r.

W dniu 24.12.2019 r. system iPKO biznes będzie funkcjonował jak w każdy dzień roboczy, zaś w dniu 31.12.2019 r. od godziny 21.30 system iPKO biznes będzie niedostępny, a ponowne jego udostępnienie nastąpi w dniu 01.01.2020 r. najpóźniej o godzinie 8.00.