2020-12-30

Wszystkie firmy mają obowiązek potwierdzić umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR (lub złożyły wniosek odwoławczy) do 31 stycznia 2021 r. Wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów wynika z decyzji PFR S.A.

Sprawdź, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku oraz jak zrobić to online w serwisie internetowym iPKO lub iPKO biznes.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku do 31 stycznia 2021 r.?

1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składał wniosek:

2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub osoba trzecia działała w imieniu firmy:

  • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego),
  • dodatkowo pełnomocnictwo albooświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z reprezentacją firmy.

Jeżeli nie masz pełnomocnictwa, możemy Ci w tym pomóc:

  • wystarczy wygenerować oświadczenie w serwisie internetowym iPKO lub iPKO biznes
  • żeby podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wypróbuj mSzafir lub Autenti

Jeśli nie możesz złożyć dokumentów w serwisie iPKO lub iPKO biznes, możesz je złożyć w wersji papierowej w oryginale u swojego doradcy. Dokumenty pełnomocnictwa albo oświadczenia muszą zawierać notarialne poświadczenie podpisu/podpisów. W takim przypadku należy również dołączyć wydruk z rejestru CEiDG lub KRS.

Dodatkowe informacje

Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub pełnomocnictwo?

 

Ważna informacja dla spółek cywilnych

Osoba, która składała wniosek o subwencję PFR, musi dostarczyć dokumenty za siebie i pozostałych wspólników:

  • wyciąg z CEiDG lub pełny odpis z KRS
  • pełnomocnictwo lub oświadczenie, które będzie podpisane przez wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki
  • w przypadku pełnomocnictwa - musisz złożyć wyciąg z CEiDG wraz z całą historią zmian, które wydarzyły się po zawarciu umowy subwencji finansowej dla każdego ze wspólników

Uwaga: niedostarczenie dokumentów potwierdzających umocowania we wskazanym terminie wynikającym z umowy o subwencję finansową zawartej z PFR skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanej subwencji w pełnej wysokości.  

Obowiązek dostarczenia dokumentów dotyczy firm, które nie dokonały spłaty subwencji

Dowiedz się więcej