2019-06-14

Zgodnie z przekazywanymi Państwu wcześniej informacjami, 15 czerwca 2019 została wyłączona obsługa systemów PKO webConnect, Mobilleconnect oraz PKO eConnect. Zapraszamy do korzystania z usług Banku w systemie iPKO biznes.

Nach den Ihnen zuvor zur Verfügung gestellten Informationen wurde am 15. Juni 2019 die Unterstützung für die Systeme PKO webConnect, Mobilleconnect und PKO eConnect deaktiviert. Wir laden Sie ein, die Dienstleistungen der Bank in iPKO biznes zu nutzen.

V souladu s dříve poskytnutými informacemi, dne 15 června 2019 došlo k vypnutí podpory systémů PKO webConnect, Mobilleconnect a PKO eConnect. Služby jsou nově dostupné v systému iPKO biznes.

In accordance with the informations provided to you earlier, on June 15, 2019 PKO webConnect, Mobilleconnect and PKO eConnect systems are disabled. Please use iPKO biznes – internet banking system.