2022-03-29

V dôsledku sankcií uvalených EÚ a USA môžete mať ťažkosti pri zúčtovaní s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou vo všetkých menách

  • Zvýšený počet kontrolných mechanizmov spôsobuje oneskorenie alebo odmietnutie vykonania platobných príkazov
  • Sprostredkovateľské banky alebo zahraničné regulačné orgány môžu zastaviť prevody