2021-11-16

21 grudnia 2021 r. oprocentowanie:

  • dopuszczalnego salda debetowego w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER
  • karty kredytowej PKO Euro Biznes
  • karty kredytowej MasterCard Business Adm.
  • kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorców udzielonego przed 1 października 1996 r.

wzrośnie z 7,2% do 9,5% rocznie.

Zmiana wynika z podwyższenia przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 6 października 2021 r., stopy referencyjnej o 40 punktów bazowych i w dniu  3 listopada 2021 r., o 75 punktów bazowych, co stanowi łącznie 115 punktów bazowych.

Zespół PKO Banku Polskiego