2019-08-12

Informujemy, że od 14 września 2019 r. zmieni się treść Regulaminu rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego (Regulamin). 

Najważniejsze zmiany to:

  • przygotowanie do udostępnienia nowych funkcji bankowości iPKO biznes,
  • dostosowanie Regulaminu do zapisów zawartych w aneksie nr 8 do Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty.

Zgodnie z Regulaminem, jeśli Posiadacz rachunku nie zaakceptuje wprowadzonych zmian może wypowiedzieć umowę rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Umowa zostanie rozwiązana na określonych w umowie/regulaminie warunkach.

Jeżeli Posiadacz rachunku nie rozwiąże umowy w tym terminie oznacza to, że zaakceptował wprowadzone zmiany.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego lub z Państwa Doradcą.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku (www.pkobp.pl).
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wszystkich zmian:
Regulamin rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego (Pobierz PDF)

Pliki do pobrania