2018-11-14

15 grudnia 2018r. zmienia się treść Regulaminu wydawania i używania karty PKO Diners Club dla klientów małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim. Zmiany wynikają z wprowadzenia do jego treści postanowień uwzględniających nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

Podstawowa zmiana dotyczy skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie kart PKO Diners Club w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia.

W efekcie wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie kart PKO Diners Club nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą.

Regulamin.

Pliki do pobrania