2018-11-30

Od 15 grudnia2018 r. zmieniają się „ Zasady używania kart debetowych typu przedpłaconego” dla:

 • kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych,
 • kart debetowych typu przedpłaconego niepersonalizowanych,
 • kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych do rachunku w EUR,
 • kart debetowych typu przedpłaconego niepersonalizowanych do rachunku w EUR

oraz „ Zasady używania kart przedpłaconych” dla:

 • kart przedpłaconych Business personalizowanych
 • kart przedpłaconych Business niepersonalizowanych
 • kart przedpłaconych personalizowanych
 • kart przedpłaconych niepersonalizowanych,

zwane dalej „zasadami”. Zmiany zasad są związane z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych (PSD2).

Pełna treść Zasad dostępna jest poniżej.

W przypadku braku akceptacji zmian w treści ww. zasad są Państwo uprawnieni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej informacji do wypowiedzenia Umowy o wydawanie, używanie i o obsługę:

 • kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych,
 • kart debetowych typu przedpłaconego niepersonalizowanych,
 • kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych do rachunku w EUR,
 • kart debetowych typu przedpłaconego niepersonalizowanych do rachunku w EUR
 • kart przedpłaconych Business personalizowanych\
 • kart przedpłaconych Business niepersonalizowanych
 • kart przedpłaconych personalizowanych
 • kart przedpłaconych niepersonalizowanych,

w trybie określonym w umowie/umowach. Brak wypowiedzenia umowy/umów w powyższym terminie oznacza akceptację zmiany Zasad.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.