Korzyścią iPKO biznes mobile jest możliwość skorzystania z funkcjonalności systemu iPKO biznes za pośrednictwem telefonu komórkowego m.in. podgląd sald na rachunkach bankowych i lokatach, dostęp do historii operacji, autoryzowanie transakcji (w tym opcję zastosowania złożonego schematu podpisywania operacji - wielopodpisu).

Zaletą oferty iPKO biznes mobile jest szeroki zakres funkcjonalności obejmujący, m.in.:

  • prezentację listy rachunków bieżących,
  • dostęp do historii transakcji,
  • możliwość podpisywania operacji,
  • możliwość podpisywania paczki,
  • prezentacja szczegółów rachunku, depozytów terminowych, szczegółów lokaty, szczegółów transakcji z historii, listy transakcji nierozliczonych, szczegółów transakcji nierozliczonych, listy operacji do podpisania, listy paczek do podpisania, szczegółów paczki oczekującej na podpisanie,
  • możliwość pracy na kilku kontekstach firmowych.
Przeznaczenie

iPKO biznes jest przeznaczony dla wszystkich klientów korporacyjnych, zainteresowanych mobilnym kanałem dostępu do informacji bankowych.

Parametry
Wymagane dokumenty
Warunki otrzymania
Informacje dodatkowe

Udostępnienie iPKO biznes mobile jest bezpłatne.