iPKO biznes to nowoczesna platforma transakcyjno rozliczeniowa dedykowana klientom korporacyjnym, wykorzystująca możliwości Internetu do szybkiej i bezpiecznej komunikacji z Bankiem, także poprzez dostęp mobilny.

iPKO biznes umożliwia zdalną obsługę rachunków bankowych oraz dostęp do informacji niezbędnych do właściwego zarządzania finansami Firmy.

Korzyści z korzystania z systemu iPKO biznes:

 • dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych firmy,
 • dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
 • wyszukiwanie i selekcja operacji według wybranych kryteriów,
 • realizacja zleceń w najdogodniejszym dla firmy czasie,
 • zmniejszenie kosztów dokonywanych płatności,
 • możliwość pracy w dowolnym miejscu na świecie i o każdej porze,
 • wymiana informacji pomiędzy portalem i systemami finansowo-księgowymi (FK) i kadrowo -płacowymi (HR) - eksport i import danych,
 • personalizacja dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunków firmy,
 • pełne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych.

Zaletą oferty iPKO biznes jest szeroki zakres funkcjonalności obejmujący, m.in.:

 • możliwość zarządzania środkami pieniężnymi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z dowolnego miejsca na świecie,
 • zarządzanie uprawnieniami Użytkowników przez pracownika Państwa Firmy lub przez pracownika Banku,
 • zarządzanie dostępem do systemu iPKO biznes: w określonym czasie, dla wybranych Użytkowników, dla konkretnych adresów IP,
 • modułowe zarządzanie produktami,
 • dostęp do obsługi transakcji handlu zagranicznego (Tradeservice),
 • dostęp do możliwości negocjowania kursów walut (iPKO Dealer),
 • dostęp do modułu zarządzania gotówką (PKO Cash),
 • dostęp do modułu zarządzania kartami (Karty),
 • dostęp do informacji o saldach, obrotach i wolnych środkach na rachunkach,
 • otwieranie, przeglądanie i zrywanie lokat standardowych,
 • możliwość zarządzania sesjami depozytu automatycznego,
 • możliwość zastosowania schematu podpisywania operacji (wielopodpisu), który odwzorowuje strukturę akceptacyjną, która obowiązuje w Państwa Firmie,
 • możliwość przypisywania schematów podpisywania operacji do plików wysyłanych do Banku,
 • realizację zleceń płatniczych jednorazowych i stałych, do ZUS i US, a także zleceń wysokokwotowych w systemie SORBNET lub zleceń pilnych,
 • możliwość realizowania zbiorów poleceń przelewów w formie paczek przelewów poprzez złożenie jednokrotnego podpisu, zgodnie ze schematem podpisywania operacji,
 • możliwość importu paczki z pliku,
 • realizację przelewów zagranicznych,
 • możliwość zarządzania bazą kontrahentów, w tym możliwość importu kontrahentów krajowych lub zagranicznych z pliku,
 • możliwość pobrania raportów plikowych - raportów dziennych w formacie Elixir, MT940, Kontakt, ułatwiających współpracę z systemami finansowo-księgowymi (zawarty w nich ciąg znaków, może być łatwo zaimportowany i odczytany przez większość systemów finansowo-księgowych),
 • możliwość pobrania wyciągów elektronicznych w formacie PDF, spełniające wymogi Ustawy o Rachunkowości,
 • możliwość korzystania z wymiany plików, która umożliwia wymianę różnego rodzaju plików na linii Bank - Klient; Klient - Bank, z opcją nadawania uprawnień Użytkownikom iPKO biznes do poszczególnych rodzajów przesyłanych i odbieranych plików (np. do przesyłania poufnych raportów, które przeznaczone są wyłącznie dla wybranych pracowników w Państwa Firmie),
 • zastosowanie bezpiecznej i wygodnej metody autoryzacji z wykorzystaniem karty kodów jednorazowych w formie karty chip i czytnika (token lub tokena mobilnego iPKO biznes.
Parametry

W celu skorzystania z usługi iPKO biznes wymagane jest zawarcie z PKO Bankiem Polskim umowy rachunku bieżącego/pomocniczego wraz załącznikiem dotyczącym usług bankowości elektronicznej iPKO biznes.

Klient uzyskuje możliwość korzystania z usług bankowości elektronicznej po wydaniu narzędzi uwierzytelniających Użytkownikom, określeniu uprawnień do iPKO biznes oraz po dokonaniu aktywacji dostępu i dokonaniu parametryzacji.

Na czym polega przejęcie parametryzacji systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes przez Bank?

System bankowości elektronicznej iPKO biznes umożliwia samodzielne zarządzanie uprawnieniami użytkowników przez osobę wskazaną przez Posiadacza rachunku jako Administrator. Oznacza to, iż w konieczności nadania lub zmian dotychczasowych uprawnień danego użytkownika proces ten może być w sprawny sposób zrealizowany przez umocowaną osobę po stronie Klienta.

Nie jest to jednak jedyna możliwość. W przypadku Klientów, którzy nie mają potrzeby samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników lub w przypadku Klientów, których specyfika działalności i wewnętrzny podział kompetencji nie pozwala na samodzielne zarządzanie uprawnieniami istnieje możliwość przejęcia przez Bank funkcji administrowania uprawnieniami i parametryzacji systemu iPKO biznes, w tym pierwszej parametryzacji systemu. W takim przypadku osoba wskazana przez Posiadacza rachunku jako Administrator traci możliwość modyfikacji jakichkolwiek ustawień uprawnień w systemie iPKO biznes, zachowując jedynie możliwość ich podglądu.

W celu przeniesienia na Bank funkcji administrowania uprawnieniami i parametryzacji systemu iPKO biznes, w tym pierwszej parametryzacji systemu, wymagane jest złożenie przez Posiadacza rachunku podpisanego "WNIOSKU O KONFIGURACJĘ DOSTĘPU DO IPKO BIZNES PRZEZ BANK - DANE KONTEKSTU". W przypadku nowych Klientów, dopiero zainteresowanych skorzystaniem z systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes wymagane jest dodatkowo podpisanie umowy dotyczącej iPKO biznes.

W przypadku dotychczasowych Klientów iPKO biznes Administratorowi udostępniono w iPKO biznes interaktywny "WNIOSEK O KONFIGURACJĘ DOSTĘPU DO IPKO BIZNES PRZEZ BANK - DANE KONTEKSTU" prezentujący zawsze aktualną parametryzację systemu. Wystarczy otworzyć ten wniosek, nanieść niezbędne zmiany, wydrukować, podpisać i złożyć w Banku.

Wymagane dokumenty
Warunki otrzymania
Nagrody
Przeznaczenie

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA dla klientów rynku korporacyjnego.