Hasło i numer klienta pozwalają zidentyfikować Cię, jako klienta PKO Banku Polskiego. Wszystkie operacje po zalogowaniu się w serwisie internetowym są automatycznie zabezpieczone protokołem TLS (Transport Layer Security), wykorzystującym klucz o długości 128 bitów lub większej.

Hasło

Nigdy nie udostępniaj hasła i numeru klienta osobom trzecim i nie podawaj ich na nieszyfrowanych stronach. Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje blokadę serwisu, w którym zostało użyte. W takim przypadku skontaktuj się telefonicznie z konsultantem pod jednym z numerów 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora), lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora). W każdej chwili hasło dostępu można zmienić na nowe. W przypadku korzystania z Tokena iPKO, logowanie do serwisu internetowego może zostać wzmocnione, poprzez konieczność wypełnienia dodatkowego pola: "Hasło z tokena".

Numer Klienta

Pierwsze logowanie do serwisu internetowego iPKO odbywa się poprzez użycie, indywidualnego 8-cyfrowego Numeru Klienta (otrzymanego w mailu lub na umowie). W każdej chwili możesz ustanowić swój własny login, który ułatwi Ci logowanie do serwisu internetowego. Robisz to samodzielnie po zalogowaniu do serwisu wybierając kolejno: "Ustawienia", "Kanały dostępu" i "zdefiniuj login".

Twój nowy login:

  • powinien zawierać od 8 do 50 znaków, w tym przynajmniej jedną literę,
  • może składać się z liter, cyfr i znaków specjalnych ” `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?”; nie może zawierać typowo polskich liter, np. „ł”, „ś” itp.;
  • musi być unikatowy (system poinformuje, jeżeli w danych Banku znajduje się już zaproponowany przez Ciebie login),
  • musi różnić się od Twojego hasła logowania.

Dodatkowo, pamiętaj, że:

  • system nie rozróżnia w loginie małych i wielkich liter, czyli „login” znaczy to samo, co „LOGIN”
  • ustanowionym loginem możesz logować się do serwisu internetowego iPKO i serwisu mobilnego,
  • po ustanowieniu loginu, możesz logować się do konta zarówno nim, jak i swoim 8-cyfrowym numerem Klienta,
  • w dowolnym momencie możesz zmienić zdefiniowany login na inny lub usunąć go i logować się do serwisu wyłącznie 8-cyfrowym numerem Klienta otrzymanym w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Zmiana loginu na Twój przyjazny login będzie wymagała potwierdzenia kodem jednorazowym z narzędzia autoryzacyjnego.

Obrazek bezpieczeństwa - Nowe logowanie do iPKO
Bezpieczne połączenie TLS
Certyfikat bezpieczeństwa
Zmiana hasła
Jeśli zgubisz albo zapomnisz hasło...
Drukuj