Wkrótce nie będzie możliwe pobranie ani aktywowanie aplikacji mobilnej token iPKOdowiedz się więcej

Token iPKO to specjalna aplikacja pobierana na telefon komórkowy. Umożliwia generowanie jednorazowych kodów bez dodatkowych opłat ** do autoryzacji operacji dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego.

Token może również wzmacniać bezpieczeństwo logowania do serwisu internetowego iPKO. Podczas zamawiania tego narzędzia autoryzacyjnego, określasz czy token ma służyć tylko do generowania kodów jednorazowych czy powinien dodatkowo generować hasła wzmacniające logowanie.
Jeśli korzystasz z tokena, który dodatkowo ma generować hasła wzmacniające logowanie, podczas logowania do serwisu internetowego system poprosi Cię, o wypełnienie na osobnym ekranie, dodatkowego pola: „Hasło z tokena”.

Każdy kod wygenerowany przez token jest unikalny i powiązany tylko z jedną zleconą operacją. Dodatkowo dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN, który jest znany tylko Tobie. Inicjalny kod PIN otrzymasz od Banku SMS-em po złożeniu zamówienia na token. PIN inicjalny zmienisz na własny podczas pierwszego uruchomienia tokena.

Aplikacja Token iPKO nie weryfikuje poprawności wprowadzonego PIN-u. Jeśli podasz błędny PIN, aplikacja będzie generowała niewłaściwe kody lub hasła. Wówczas logowanie do serwisu i autoryzacja operacji nie będą możliwe.

Pamiętaj!

Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu lub hasła z tokena powoduje blokadę tokena.

Aby je odblokować, skontaktuj się z konsultantem serwisu telefonicznego.

W dowolnej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji, z którego obecnie korzystasz na token. Pamiętaj tylko, że do dokonania takiej zmiany niezbędne jest udostępnienie aktualnego numeru telefonu komórkowego.

Numery telefonów możesz uaktualnić:

  • po poprawnym zalogowaniu u konsultanta serwisu telefonicznego pod numerem 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora, lub +48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora
  • w serwisie internetowym iPKO pod warunkiem, że w Twoich danych widnieje numer telefonu, na który zadzwoni konsultant w celu potwierdzenia zmiany. Aby samodzielnie zmienić rodzaj narzędzia, zaloguj się do serwisu internetowego iPKO, wybierz zakładkę "Ustawienia", a następnie "Autoryzacja" i skorzystaj z funkcji "zmień narzędzie autoryzacyjne",
  • w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.

 

 

 

** Jedyne koszty, jakie ponosisz, to opłata zgodna z taryfą operatora za połączenie z Internetem w momencie ściągania aplikacji Token iPKO na telefon oraz podczas pierwszego uruchomienia aplikacji i zmiany PIN-u do niej.

Korzystanie z aplikacji Token iPKO
Drukuj