Bank oferuje swoim klientom szereg rozwiązań, służących zwiększeniu bezpieczeństwa środków zgromadzonych na ich rachunkach – skorzystaj z możliwości, jakie Ci oferujemy:

Ustanów limit dzienny transakcji

Masz możliwość zdefiniowania własnego limitu dziennego, który zapobiega zleceniu w ciągu jednego dnia transakcji przekraczających określoną łączną sumę.

Więcej o limicie dziennym

Ustal silne, unikalne hasło dostępu
Włącz Powiadomienia SMS
Wybierz dogodne dla siebie narzędzie autoryzacyjne
Określ poziom dostępu do rachunku
Sprawdzaj informacje o logowaniach
Drukuj