Bankowość elektroniczna to znak naszych czasów – korzystanie z niej jest wygodne i szybkie, oszczędza nasz czas i pieniądze.  Rosnąca popularność e-bankowości niesie za sobą jednak również wiele zagrożeń, wynikających z jednej strony ze wzmożonej aktywności przestępców na tym polu, z drugiej zaś z nieznajomości lub lekceważenia przez internautów podstawowych zasad bezpiecznego bankowania w sieci.

Jak uniknąć zagrożeń czyhających w sieci?

Miej świadomość ich istnienia, a jeśli korzystając z elektronicznych usług bankowych zachowasz czujność i zdrowy rozsądek oraz będziesz stosować się do podstawowych zasad korzystania z bankowości elektronicznej, Twoje dane oraz pieniądze pozostaną bezpieczne.

Pamiętaj, że Bank nigdy nie będzie wymagał od Ciebie:

  • podania kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu internetowego, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego,
  • podania kilku kodów jednorazowych jednocześnie, jeden kod jednorazowy służy do potwierdzenia jednej dyspozycji (wyjątkiem jest konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
  • podania podczas korzystania z serwisu internetowego danych karty płatniczej takich jak: numer karty, data ważności, kod CVV2/CVC2 (trzycyfrowy kod weryfikacyjny, znajdujący się na rewersie karty),
  • podania kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP Twojego komputera itp.
  • zatwierdzenia kodem autoryzacyjnym rzekomej zmiany formatu numeru rachunku (PKO Bank Polski nie wprowadza takiej zmiany),
  • zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. certyfikatu e-security, aplikacji antywirusowej lub innego dodatkowego oprogramowania na komputerze bądź telefonie. Jeśli spotkasz się z prośbą o pobranie takiego oprogramowania, skontaktuj się z konsultantem iPKO pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora) – to najprawdopodobniej próba oszustwa. Instalując program czy aplikację nieznanego pochodzenia, ryzykujesz zainfekowanie urządzenia, z którego korzystasz, złośliwym oprogramowaniem, które może umożliwić cyberprzestępcom przejęcie kontroli  nad wysyłanymi na Twój numer telefonu SMS-ami z kodami autoryzacyjnymi, a tym samym nad dostępem do Twoich pieniędzy.

Zachowaj szczególną ostrożność wobec próśb o aktualizację swoich danych osobowych, kierując się zasadami opisanymi w sekcji Bezpieczne logowanie a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności otrzymanej prośby o aktualizację danych skontaktuj się z konsultantem iPKO pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Przypominamy, że:
  • Jeżeli podczas logowania do serwisu zauważysz nietypowe komunikaty lub prośby o podanie kodów autoryzacyjnych bądź innych poufnych danych, natychmiast przerwij dalsze działania w serwisie i zgłoś ten fakt do Banku.
  • Kody jednorazowe służą wyłącznie do autoryzacji zleconej w serwisie dyspozycji (np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie, itp.). Wyjątek stanowi logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, które – ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na szczególną poufność danych – wymaga dodatkowego potwierdzenia kodem autoryzacyjnym.
  • Jeżeli do autoryzacji operacji używasz kodów SMS, przed potwierdzeniem transakcji zlecanej w serwisie internetowym zawsze uważnie czytaj treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji, a numer rachunku odbiorcy oraz kwota transakcji są zgodne ze złożonym przez Ciebie zleceniem. W SMS-ie z kodem autoryzacyjnym znajduje się informacja o tym, że kod został wygenerowany i wysłany w celu zatwierdzenia konkretnej dyspozycji przelewu na podany w wiadomości SMS numer rachunku i kwotę. Otrzymanie takiego SMS-a w przypadku, gdy przelew nie był przez Ciebie zlecany, powinno wzbudzić Twój niepokój. Jeżeli zostaniesz poproszony o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego mimo, że żadna dyspozycja nie był przez Ciebie zlecana, nie wprowadzaj żądanych danych i niezwłocznie skontaktuj się z konsultantem iPKO pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).
  • W trosce o ochronę przed wyłudzeniem poufnych danych i innymi oszustwami internetowymi należy korzystać tylko ze stacji roboczych wyposażonych w program antywirusowy, przeprowadzać jego bieżące aktualizacje i systematycznie skanować nim komputer.
Kilka ważnych rad
A ponadto
Drukuj