Karta kodów jednorazowych

Karta kodów jednorazowych służy do autoryzacji większości operacji na rachunku (np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie itp.), dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego.

Karta zawiera ponumerowane kolejno sześciocyfrowe kody jednorazowe zakryte specjalną warstwą zabezpieczającą.

Podczas korzystania z serwisu internetowego lub telefonicznego przy wykonywaniu zlecenia wymagającego autoryzacji spotkasz się z komunikatem, np.: "Wprowadź kod jednorazowy nr 03". Należy wówczas zetrzeć warstwę zabezpieczającą, a następnie wprowadzić odsłonięty sześciocyfrowy kod.

Podczas wykonywania dyspozycji za pośrednictwem konsultanta serwisu telefonicznego zostaniesz proszony o podyktowanie kodu jednorazowego. Odczytaj wówczas numer kodu jednorazowego, o który poprosi konsultant.

Raz użytego kodu nie możesz wykorzystać ponownie.

Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu z karty kodów jednorazowych, powoduje blokadę tego narzędzia autoryzacji. Odblokowanie karty kodów jest możliwe podczas rozmowy z konsultantem serwisu telefonicznego.

Pamiętaj! Pierwszą kartę kodów aktywujesz w oddziale z pomocą pracownika banku lub kontaktując się z konsultantem iPKO pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora). Każda następna wymaga samodzielnej aktywacji w serwisie internetowym lub telefonicznym.