Kody SMS

Jeśli umowa o prowadzenie rachunku została dostarczona przez kuriera i podpisana przez Ciebie w jego obecności, Twoim narzędziem do autoryzacji operacji wykonywanych na rachunku są Kody SMS.

Kody jednorazowe SMS są przesyłane na telefon komórkowy i służą do potwierdzania operacji dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego.

Kody wysyłane SMS-em składają się z 6 cyfr. Zatwierdzanie operacji z ich użyciem polega na prawidłowym wpisaniu w serwisie internetowym kodu do konkretnej operacji lub podaniu go konsultantowi.

 

Pamiętaj! Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu SMS, powoduje blokadę tego narzędzia autoryzacji. Aby je odblokować, skontaktuj się z konsultantem serwisu telefonicznego.

 

W dowolnej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji, z którego korzystasz obecnie na jednorazowe kody SMS.
Pamiętaj tylko, że do dokonania takiej zmiany niezbędne jest udostępnienie aktualnego numeru telefonu komórkowego. Modyfikacji numerów telefonów możesz dokonać poprzez kontakt z konsultantem serwisu telefonicznego pod numerem 801 307 307*, 801 3PKOBP* lub +48 81 535 60 60* lub w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Zmiany narzędzia autoryzacji możesz dokonać samodzielnie przez Internet albo u konsultanta.

Aby samodzielnie zmienić rodzaj narzędzia, zaloguj się do serwisu internetowego iPKO, wybierz zakładkę "Dostęp", a następnie "Narzędzia autoryzacyjne" i skorzystaj z funkcji "Zmień".

W przypadku utraty telefonu komórkowego, na który otrzymujesz kody SMS, niezwłocznie zablokuj możliwość autoryzacji operacji kodami SMS w serwisie internetowym iPKO (zaloguj się do serwisu, wybierz zakładkę "Dostęp", a następnie "Narzędzia autoryzacyjne" i opcję "Zablokuj") lub skontaktuj się z konsultantem serwisu telefonicznego. Podczas rozmowy z konsultantem możesz również zmienić rodzaj narzędzia autoryzacyjnego.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
ZablokowanieTak-Tak-
Odblokowanie--Tak-

* opłata zgodna z taryfą operatora