Token iPKO to specjalna aplikacja pobierana na telefon komórkowy. Umożliwia generowanie jednorazowych kodów bez dodatkowych opłat ** do autoryzacji operacji dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego.

Token może również wzmacniać bezpieczeństwo logowania do serwisu internetowego iPKO. Podczas zamawiania tego narzędzia autoryzacyjnego, określasz czy token ma służyć tylko do generowania kodów jednorazowych czy powinien dodatkowo generować hasła wzmacniające logowanie.
Jeśli korzystasz z tokena, który dodatkowo ma generować hasła wzmacniające logowanie, podczas logowania do serwisu internetowego system poprosi Cię, o wypełnienie na osobnym ekranie, dodatkowego pola: „Hasło z tokena”.

Każdy kod wygenerowany przez token jest unikalny i powiązany tylko z jedną zleconą operacją. Dodatkowo dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN, który jest znany tylko Tobie. Inicjalny kod PIN otrzymasz od Banku SMS-em po złożeniu zamówienia na token. PIN inicjalny zmienisz na własny podczas pierwszego uruchomienia tokena.

Aplikacja Token iPKO nie weryfikuje poprawności wprowadzonego PIN-u. Jeśli podasz błędny PIN, aplikacja będzie generowała niewłaściwe kody lub hasła. Wówczas logowanie do serwisu i autoryzacja operacji nie będą możliwe.

Pamiętaj!

Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu lub hasła z tokena powoduje blokadę tokena.

Aby je odblokować, skontaktuj się z konsultantem serwisu telefonicznego.

W dowolnej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji, z którego obecnie korzystasz na token. Pamiętaj tylko, że do dokonania takiej zmiany niezbędne jest udostępnienie aktualnego numeru telefonu komórkowego. Modyfikacji numerów telefonów możesz dokonać poprzez kontakt z konsultantem serwisu telefonicznego pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora) lub w Oddziale PKO Banku Polskiego.

Zmiany narzędzia autoryzacji możesz dokonać samodzielnie przez Internet albo u konsultanta.

Aby samodzielnie zmienić rodzaj narzędzia, zaloguj się do serwisu internetowego iPKO, wybierz zakładkę "Ustawienia", a następnie "Autoryzacja" i skorzystaj z funkcji "zmień narzędzie autoryzacyjne".

 

** Jedyne koszty, jakie ponosisz, to opłata zgodna z taryfą operatora za połączenie z Internetem w momencie ściągania aplikacji Token iPKO na telefon oraz podczas pierwszego uruchomienia aplikacji i zmiany PIN-u do niej.

Korzystanie z aplikacji Token iPKO
Drukuj