Pamiętaj, że Bank prosi o kod z narzędzia autoryzacyjnego wyłącznie do zatwierdzenia zlecanej przez Ciebie dyspozycji. Pole do wprowadzenia kodu pojawia się na ekranie potwierdzenia, po wprowadzeniu wszystkich danych operacji.

Pamiętaj, że Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie:

 • kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu transakcyjnego, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego
 • kilku kodów jednorazowych jednocześnie (wyjątkiem jest tylko konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
 • kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązanej przez pracownika Banku, chyba że kontakt telefoniczny następuje z Twojej inicjatywy,
 • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP dla Twojego komputera,
 • danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, przed podaniem kodu, skontaktuj się z konsultantem serwisu telefonicznego 81 535 60 60, 801 307 307 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Pamiętaj, że w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązywanej przez pracownika Banku, klient nie jest proszony o podawanie kodów z narzędzi autoryzacyjnych, chyba że kontakt następuje z Twojej inicjatywy. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o rozłączenie się i skontaktowanie się z konsultantem, by potwierdzić, czy połączenie było wykonane przez pracownika PKO Banku Polskiego.

 • Pamiętaj!

  Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji.

Przed zalogowaniem się do serwisu internetowego iPKO upewnij się czy połączenie, z którego korzystasz jest szyfrowane:

 1. Sprawdź czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco:
  Nowy serwis  https://www.ipko.pl
  Dotychczasowy serwis 
  https://www.ipko.pl/stare/
 2. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.

 3. Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa.
  Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej w menu "Plik" opcja "Właściwości". Po wybraniu przycisku "Certyfikaty" sprawdź zarówno "Ogólne", jak i "Ścieżka certyfikacji".  Do danych certyfikatu możesz również dotrzeć poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domeny https://www.ipko.pl/
  Możesz się z nich również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał PKO Bank Polski.

Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM ZALOGUJESZ SIĘ, zadzwoń do konsultanta iPKO: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora, +48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora.

 

Sprawdź czy Twój router jest bezpieczny?

Drukuj