Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie:

  • kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu transakcyjnego,
  • kilku kodów jednorazowych jednocześnie. (Wyjątkiem jest tylko konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
  • danych karty płatniczej podczas korzystania z serwisu transakcyjnego takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV,
  • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP itp. dla Twojego komputera.
A ponadto
Kilka ważnych rad
Drukuj