Karta kodów jednorazowych służy do autoryzacji większości operacji na rachunku (np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie itp.), dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego i telefonicznego.

Karta zawiera ponumerowane kolejno sześciocyfrowe kody jednorazowe zakryte specjalną warstwą zabezpieczającą.

Podczas korzystania z serwisu internetowego lub telefonicznego przy wykonywaniu zlecenia wymagającego autoryzacji spotkasz się z komunikatem, np.: "Wprowadź kod jednorazowy nr 03". Należy wówczas zetrzeć warstwę zabezpieczającą, a następnie wprowadzić odsłonięty sześciocyfrowy kod.

Podczas wykonywania dyspozycji za pośrednictwem konsultanta serwisu telefonicznego również konieczne będzie podanie kodu jednorazowego. Odczytaj wówczas numer kodu jednorazowego, o który poprosi konsultant.

Raz użytego kodu nie możesz wykorzystać ponownie.

Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu z karty kodów jednorazowych, powoduje blokadę tego narzędzia autoryzacji. Odblokowanie karty kodów jest możliwe podczas rozmowy z konsultantem serwisu telefonicznego.

Pamiętaj! Pierwszą kartę kodów aktywujesz w oddziale z pomocą pracownika banku lub kontaktując się z konsultantem iPKO pod numerem  800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora), lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora). Każda następna wymaga samodzielnej aktywacji w serwisie internetowym lub telefonicznym.

Aktywacji karty możesz dokonać:
Drukuj