Serwis mobilny iPKO to przeznaczona na telefony komórkowe wersja serwisu transakcyjnego iPKO.

Logowanie do serwisu mobilnego iPKO jest możliwe po wejściu na stronę m.ipko.pl lub po wpisaniu w przeglądarce telefonu adresu www.ipko.pl.

Po wprowadzeniu w przeglądarce telefonu adresu www.pkobp.pl, zostanie wyświetlona strona rozprowadzająca, na której umieszczone będą następujące odnośniki do serwisów PKO Banku Polskiego:

 • iPKO serwis mobilny,
 • iPKO biznes serwis mobilny,
 • iPKO serwis internetowy,
 • iPKO biznes serwis internetowy,
 • PKOBP.PL serwis informacyjny.

W celu zalogowania się do serwisu mobilnego iPKO należy w odpowiednie pola wprowadzić numer klienta i hasło.

Pamiętaj! Hasło do serwisu internetowego i mobilnego jest wspólne. Pierwsze logowanie odbywa się w dowolnie wybranym serwisie, gdzie dokonywana jest zmiana hasła pierwszego logowania na własne. Zmienione hasło obowiązuje w serwisie internetowym i mobilnym.

Za pośrednictwem serwisu mobilnego możliwe jest sprawdzanie informacji o rachunkach oraz realizacja wybranych transakcji. Serwis mobilny iPKO umożliwia:

 • przeglądanie listy i szczegółów rachunków,
 • przeglądanie listy i szczegółów rachunków dzieci,
 • przeglądanie historii rachunków,
 • przeglądanie listy blokad na rachunku,
 • zablokowanie aplikacji IKO i nadanie hasła do czeków,
 • przeglądanie listy i szczegółów lokat,
 • przeglądanie historii rachunku lokaty,
 • przeglądanie listy, szczegółów i harmonogramu spłaty kredytu,
 • przeglądanie listy i szczegółów kart kredytowych,
 • przeglądanie operacji bieżących wykonanych kartą kredytową,
 • przeglądanie listy zleceń stałych,
 • przeglądanie listy zleceń zmiennych i akceptację płatności oczekującej,
 • przeglądanie listy transakcji poleceń zapłaty,
 • przeglądanie listy i szczegółów transakcji oczekujących,
 • przeglądanie listy i szczegółów transakcji anulowanych,
 • przeglądanie listy transakcji odrzuconych,
 • przeglądanie listy rachunków maklerskich,
 • przeglądanie informacji o numerach do Banku oraz przydatnych linkach,
 • realizację płatności,
 • realizację płatności do ZUS,
 • realizację płatności do Urzędu Skarbowego,
 • realizację przelewu między własnymi rachunkami,
 • doładowanie telefonu komórkowego na podstawie szablonu zdefiniowanego doładowania,
 • złożenie skróconego wniosku produktowego,
 • rejestrację zgłoszenia (wysyłanie zgłoszenia problemu lub zapytania do Banku).
Drukuj