SERWIS

INTERNETOWY

SERWIS MOBILNY

KONSULTANT

SERWISU

TELEFONICZNEGO

AUTOMATYCZNY

SERWIS

TELEFONICZNY

Saldo rachunku

Historia rachunku

Zamówienie przesłania historii rachunku na nr faksu

Zamówienie wydruku Pojedynczej transakcji

-

-

Pobranie elektronicznego wyciągu za dany miesiąc

-

-

-

Rezygnacja z papierowego wyciągu przesyłanego pocztą

-

-

Wydruk transakcji z historii rachunku

-

-

-

Przelew między własnymi rachunkami

-

Przelew jednorazowy

-

-

Utworzenie,
modyfikacja,
usunięcie paczki przelewów

- - -

Realizacja paczki przelewów

-

-

-

Płatność

Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie Realizacja
Historia

Realizacja

Zdefiniowanie
Zmiana
Usunięcie
Realizacja

-

Płacę z iPKO

-

-

-

Zlecenie stałe

Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie

-

Zdefiniowanie
Zmiana
Usunięcie

-

Przelew jednorazowy do ZUS

-

-

Płatność do ZUS

   Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie Realizacja

 Realizacja  Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie Realizacja
 -

Przelew jednorazowy do Urzędu Skarbowego

-

-

Płatność do Urzędu Skarbowego

Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie Realizacja

Realizacja

Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie Realizacja

-

Doładowanie telefonów komórkowych

-

-

Zdefiniowane doładowanie telefonów komórkowych

Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie Realizacja

Realizacja

-

-

Lista zdefiniowanych odbiorców

Zdefiniowanie Zmiana
Usunięcie

-

Zdefiniowanie
Zmiana
Usunięcie

-

Polecenie zapłaty – informacje o usłudze

Tylko lista zrealizowanych poleceń zapłaty

-

Polecenie zapłaty – odwołanie zrealizowanej transakcji

-

-

Invoobil

Zawarcie porozumienia

Informacja o porozumieniach

Akceptacja/ odrzucenie przesyłki

Anulowanie porozumienia

 -  

Informacja o porozumieniach

Akceptacja/ odrzucenie przesyłki
 -
Dewizowe polecenie wypłaty

Zdefiniowanie / Zmiana / Usunięcie stałego odbiorcy

Realizacja
-  

Zdefiniowanie / Zmiana / Usunięcie stałego odbiorcy

Realizacja
-
Przekazy pieniężne Western Union Realizacja  -  - -

Lokaty

Nowa
Modyfikacja Zerwanie

-

Nowa
Modyfikacja
Zerwanie

Weryfikacja informacji na temat posiadanych lokat

Kredyty

Informacje na temat posiadanych kredytów

-

Informacje na temat posiadanych kredytów

Wysłuchanie informacji na temat posiadanych kredytów

Karty kredytowe

Spłata
Historia operacji

-

Spłata
Historia operacji

-

Złożenie wniosku o kredyt

-

-

Złożenie wniosku o raport BIK

-

-

-

Dostęp do rachunków w PKO BP Bankowym PTE

-

-

-

Zmiana adresu korespondencyjnego i adresu e-mail

-

-

Zmiana loginu na własny

-

-

-

Zmiana hasła

-

Nadanie hasła

-

-

Zamówienie karty kodów

-

-

Aktywacja karty kodów

-

Zmiana narzędzia autoryzacyjnego

-

-

Zamówienie aplikacji token na telefon komórkowy

-

-

Zgłoszenie zapytania/reklamacji

-

-

Zakupienie/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych

-

-

-

Zakupienie ubezpieczenia

-

-

-

Rachunek maklerski

-

-

Drukuj