Zgubiłem kopertę zawierającą hasło pierwszego logowania, co powinienem zrobić?
Zgubiłem kartę kodów jednorazowych, co powinienem zrobić?
Zapomniałem swój numer klienta, co powinienem zrobić?
Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy zapomniałem swoje hasło?
Co mam zrobić, jeżeli trzykrotnie błędnie podam hasło i zablokuję dostęp do serwisu internetowego, mobilnego lub telefonicznego?
Jeśli zablokowałem serwis mobilny to równocześnie blokuje dostęp do serwisu internetowego?
Ile razy mogę zmienić narzędzie do autoryzacji?
Czy równocześnie mogę korzystać z kilku narzędzi autoryzacji operacji?
Czy którekolwiek z narzędzi autoryzacji operacji w iPKO jest płatne?
Czy zmieniając sposób autoryzacji zmienia się również sposób logowania?
Czy jakakolwiek dyspozycja wymaga podania więcej niż jednego kodu autoryzacyjnego?
Jak znaleźć płatności mobilne w iPKO?
Co zrobić, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji IKO?
Czy aplikację IKO trzeba aktywować w serwisie bankowości elektronicznej/poprzez automatyczny serwis telefoniczny? W jaki sposób? Czy można to zrobić za pomocą aktualnie oferowanej przez Bank bankowości mobilnej?
Czy aplikację IKO mogę aktywować również przez mobilne iPKO?
Czy płatności za pomocą aplikacji IKO będą widoczne w historii mojego konta w iPKO?
Jak zmienić limity płatności dokonywanych przy pomocy aplikacji IKO?
Niechcący wykasowałem aplikację IKO z telefonu. Czy mogę pobrać ją znowu? Czy muszę płacić za kolejne pobranie?
Posiadam IKE i IKZE prowadzone w innym banku, to czy otwierając pełny Pakiet Emerytalny PKO TFI (składający się z IKZE, IKE i WPI) będę miał prowadzone drugie IKE, czy muszę zdecydować się na jedno z nich?
W jaki sposób będę informowany (oraz przez kogo) o wpłatach dokonanych na IKZE po zakończonym roku?
Gdzie będę mógł sprawdzić wartość środków zgromadzonych w IKZE, IKE i WPI?
Czy pomiędzy IKZE, IKE i WPI można dowolnie przenosić środki?
W jaki sposób zmienić hasło internetowe?
W jaki sposób zmienić hasło do serwisu mobilnego?
W jaki sposób zmienić hasło telefoniczne?
W jaki sposób mogę aktywować kartę kodów jednorazowych?
Jak mogę aktywować kartę kodów, jeśli wykorzystałem wszystkie kody na karcie?
W jaki sposób mogę odblokować kartę kodów jednorazowych, kody SMS lub token?
Zgubiłem telefon, na który otrzymywałem kody SMS, co powinienem zrobić?
Zgubiłem telefon, na którym miałem zainstalowaną aplikację Token iPKO, która jest moim aktualnym narzędziem autoryzacyjnym, co powinienem zrobić?
Zgubiłem telefon, na którym miałem zainstalowaną aplikację Token iPKO, która nie jest moim aktualnym narzędziem autoryzacyjnym, co powinienem zrobić?
Czym różnią się funkcje "Hasło" i "Kod" w aplikacji Token iPKO?
W jakich godzinach realizowane są dyspozycje przelewów?
Czy mogę dokonać przelewu za granicę?
Czy mogę wydrukować z serwisu internetowego potwierdzenie każdej wykonanej transakcji?
Czy mogę zamówić i otrzymać fakturę za doładowanie, które wykonałem w serwisie internetowym iPKO lub automatycznym serwisie telefonicznym?
Co zrobić jeśli zmieniam aparat telefoniczny na którym mam zainstalowaną aplikację token?
Czy mogę zmienić mój login do serwisu internetowego iPKO?
Czy mogę zmienić swój przyjazny login na inny?
Czy aby móc korzystać z płatności mobilnych IKO potrzebny jest dostęp do serwisu internetowego iPKO?
Do czego można wykorzystać serwis internetowy iPKO w kontekście aplikacji do płatności mobilnych IKO?
Drukuj