Dzięki usługom iPKO w prosty sposób możesz sprawdzić podstawowe dane dotyczące posiadanych rachunków. W serwisie internetowym i mobilnym wystarczy kliknięcie w nazwę rachunku na liście rachunków, a w automatycznym serwisie telefonicznym wybranie cyfry 1 w głównym menu.

iPKO pozwala na szybkie sprawdzenie historii rachunku. Każda transakcja jest prezentowana w sposób szczegółowy i zawiera dane odbiorcy, zleceniodawcy, rodzaj i datę transakcji, datę jej księgowania, walutę oraz kwotę transakcji. Transakcje prezentowane w historii rachunku w serwisie internetowym można filtrować według typów transakcji, dat oraz kwoty transakcji, np. jeżeli chcesz uzyskać zestawienie wszystkich przelewów wychodzących, wybierz odpowiednią pozycję z listy rozwijanej.

Dostęp do filtrów pozwalających na zaawansowane wyszukiwanie transakcji na historii rachunku uzyskasz klikając link "Pokaż" przy informacji "opcje zaawansowane".

Nowe filtry umożliwiają wyszukiwanie transakcji według:

  • numeru rachunku nadawcy lub odbiorcy (w serwisie iPKO pole "Rachunek drugiej strony transakcji"),
  • nazwy nadawcy lub odbiorcy operacji (w serwisie iPKO pole "Nazwa drugiej strony transakcji"),
  • tytułu transakcji wychodzącej lub przychodzącej (w serwisie iPKO pole "Tytuł transakcji"). Za pomocą tego filtra nie zostaną wyszukane transakcje typu Prowizja, Opłata itp.

W serwisie internetowym możesz pobrać elektroniczną wersję wyciągu z rachunku. Możesz również w szybki sposób zrezygnować z tradycyjnych papierowych wyciągów otrzymywanych pocztą.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Szczegóły rachunku Tak Tak Tak -
Informacja o wolnych środkach na rachunku (z uwzględnieniem dopuszczalnego salda debetowego lub limitu kredytu odnawialnego) Tak Tak Tak Tak
Historia operacji Tak - - -
Wydruk pojedynczej operacji Tak - - -
Wydruk wszystkich wyfiltrowanych transakcji Tak - Tak -
Zamówienie historii rachunku na nr faksu Zamówienie wydruku pojedynczej transakcji - - Zamówienie zestawienia operacji
Anulowanie transakcji oczekującej Tak
Tak Tak -
Drukuj