Usługi iPKO umożliwiają zakładanie lokat terminowych dostępnych w ofercie PKO Banku Polskiego. W tym celu wystarczy zalogować się w serwisie internetowym, wejść do sekcji "Lokaty", wybrać opcję "Nowa lokata" i wypełnić znajdujący się tam formularz. Lokatę można założyć również telefonicznie z pomocą konsultanta serwisu telefonicznego.

Do otwarcia lokaty wymagany jest dostęp pełny do rachunku, z którego ma być założona lokata.

Wszystkie otwarte lokaty prezentowane są na liście lokat. Kliknięcie w nazwę jednej z nich spowoduje wyświetlenie szczegółów lokaty (kwota, posiadacz, data założenia, data zapadalności, rachunki, na które przekazywane są odsetki oraz środki po zamknięciu lokaty, informacja o tym, czy lokata podlega automatycznemu odnowieniu). Szczegółowych informacji o otwartych lokatach możesz również wysłuchać wybierając cyfrę 2 w głównym menu serwisu automatycznego.

Istniejącą lokatę możesz w dowolnym momencie zlikwidować lub zmodyfikować w następującym zakresie:

  • dysponowanie odsetkami,
  • dysponowanie środkami po wygaśnięciu lokaty (czy lokata ma się automatycznie odnawiać czy nie).

 

Pamiętaj! W serwisie internetowym nie są przedstawione lokaty negocjowane. Natomiast lokaty subskrybowane są prezentowane tylko w przypadku, gdy zostały otwarte po uruchomieniu przez bank usług bankowości elektronicznej iPKO.

 

Zerwanie lokaty następuje w momencie wycofania środków z rachunku lokaty przed upływem terminu umownego. Wiąże się to zwykle z utratą całości lub części należnych odsetek.

Pamietaj! Środki i odsetki z lokaty mogą być przekazywane wyłącznie na rachunek, z którego utworzono lokatę.

Modyfikacja i likwidacja lokaty wymagają potwierdzenia kodem jednorazowym.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Szczegóły lokat Tak Tak Tak Tak
Otwarcie nowej lokat Tak - Tak -
Modyfikacja lokat Tak - Tak -
Usunięcie lokaty Tak - Tak -
Drukuj