Przelewy jednorazowe

Skorzystaj z przelewu jednorazowego, jeśli chcesz wykonać przelew do osoby lub firmy, z którą nie rozliczasz się często.

Więcej

Przelewy między własnymi rachunkami

Możesz dokonać szybkiego przelewu środków, jeśli posiadasz kilka rachunków dostępnych w ramach iPKO.

Więcej

Płatności

Płatność to szablon przelewu, w którym na stałe zdefiniowany jest rachunek nadawcy i odbiorca. To wygodna forma opłacania rachunków o zmiennej kwocie i terminie zapłaty.

Więcej

Zlecenie stałe

Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania cyklicznych należności o stałej kwocie, np. comiesięczny abonament za internet lub telewizję kablową.

Więcej

Polecenie zapłaty

iPKO pozwala na przejrzenie transakcji polecenia zapłaty wykonanych w ramach danego rachunku, a także na odwołanie (pojedynczej) transakcji polecenia zapłaty.

Więcej

Przelewy do ZUS

Przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizowane są na specjalnych formularzach. Wymagane jest w nich podanie dodatkowych danych, specyficznych dla rozliczeń z ZUS (np. rodzaj składki, typ wpłaty).

Więcej

Płatności do ZUS

Płatność do ZUS to szablon przelewu, w którym na stałe zdefiniowany jest rachunek ZUS, NIP i identyfikator uzupełniający płatnika oraz typ wpłat.

Więcej

Przelewy do urzędu skarbowego

Przelew do urzędu skarbowego lub innego organu podatkowego może być zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem specjalnego formularza. Wymaga on podania kilku dodatkowych danych specyficznych dla rozliczeń z urzędem skarbowym (np. identyfikator i typ zobowiązania).

Więcej

Płatności do urzędu skarbowego

Płatność do Urzędu Skarbowego to szablon przelewu, w którym na stałe zdefiniowany jest rachunek US oraz NIP lub inny identyfikator.

Więcej

Dewizowe polecenia wypłaty

Usługa dzięki której wykonasz przelew za granicę albo przelew do innego banku krajowego w walucie obcej.

Więcej

Invoobill

Nowoczesna usługa płatności rachunków i faktur drogą elektroniczną. Umożliwia przesyłanie rachunków lub faktur bezpośrednio do Twojego serwisu iPKO i regulowanie ich jednym kliknięciem.

Więcej

Lista zdefiniowanych odbiorców

Lista odbiorców to podręczna "książka adresowa", w której masz możliwość zachowania podstawowych danych odbiorców, do których najczęściej wykonujesz przelewy.

Więcej

Paczki przelewów

Paczki przelewów służą do realizacji wielu przelewów jednocześnie. Realizacja przelewów w paczkach jest szczególnie wygodna w przypadku płatności realizowanych cyklicznie (np. płatności za czynsz, gaz, prąd telefon itp.)

Więcej