Jeśli chcesz wykonać przelew za granicę albo przelew do innego banku krajowego w walucie obcej, skorzystaj z dewizowego polecenia wypłaty. W tym celu wystarczy zalogować się w serwisie internetowym i przejść do sekcji "Transakcje", a następnie "Dewizowe polecenie wypłaty". Możesz je wykonać wyłącznie za pośrednictwem specjalnego formularza, w którym należy podać szczegóły przelewu: rachunek odbiorcy, kod banku odbiorcy, nazwę, adres i kraj odbiorcy, kwotę, walutę, strony pokrywające koszty transakcji, tytuł przelewu, a także datę jego wykonania (bieżącą lub przyszłą).

Dodatkowo, na liście dewizowych poleceń wypłaty znajdziesz informacje o zleconych poleceniach wypłaty, a także sprawdzisz ich szczegóły (opcja "Dane"), czyli: rachunek, z którego zleciłeś przelew, dane oraz numer rachunku odbiorcy, kursy przewalutowania, a także informacje na temat rozliczenia transakcji.

Zapoznaj się z rodzajami poleceń wypłaty

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Wykonanie dewizowego polecenia wypłaty  Tak - Tak -
Anulowanie dewizowego polecenia wypłaty Tak - Tak -
Wydruk potwierdzenia wykonania dewizowego polecenia wypłaty Tak(z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenie transakcji na nr faksu Tak(z historii rachunku) - - -

Przed skorzystaniem z usługi "Dewizowego polecenia wypłaty" zapoznaj się z "Warunkami realizacji przez PKO BP SA zlecenia wykonania polecenia wypłaty wysyłanego"

Drukuj