Lista odbiorców to podręczna "książka adresowa", w której masz możliwość zachowania podstawowych danych odbiorców, do których najczęściej wykonujesz przelewy. W tym celu podajesz: imię, nazwisko i/lub nazwę odbiorcy, jego adres zamieszkania, NIP, numer rachunku bankowego i tytuł przelewu. Pozycje na liście zdefiniowanych odbiorców możesz modyfikować oraz usuwać. Dodawanie, zmiana oraz usuwanie zdefiniowanych odbiorców wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym. Realizacja przelewu z wykorzystaniem zdefiniowanego odbiorcy również wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym.

Lista odbiorców jest definiowana na poziomie klienta. Oznacza to, że możesz jej używać do realizacji przelewów ze wszystkich rachunków, do których masz dostęp za pośrednictwem usług iPKO.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Zdefiniowanie nowego odbiorcy Tak - Tak -
Zmiana danych odbiorcy Tak - Tak -
Usunięcie danych odbiorcy  Tak - Tak -
Pobranie danych odbiorcy do wykonywanej dyspozycji Tak - Tak -
Drukuj