W serwisie internetowym iPKO udostępniona została możliwość realizacji przelewów w paczkach.

Paczki przelewów służą do realizacji wielu przelewów jednocześnie. Realizacja przelewów w paczkach jest szczególnie wygodna w przypadku płatności realizowanych cyklicznie (np. płatności za czynsz, gaz, prąd telefon itp.).

Funkcjonalność jest dostępna w zakładce Transakcje, w sekcja „Paczki przelewów”.

Paczki przelewów mogą zlecać wyłącznie Klienci, którzy do autoryzacji dyspozycji w iPKO używają kodów SMS lub tokenu. Jeśli do autoryzacji operacji używasz karty kodów jednorazowych, przy próbie wejścia w sekcję „Paczki przelewów” pojawi się ekran z komunikatem informującym o konieczności zmiany narzędzia autoryzacji.

Dodawanie przelewów do paczki jest możliwe w dowolnym momencie po wejściu w  jej szczegóły z poziomu listy paczek przelewów. Utworzone paczki, są widoczna na liście paczek w sekcji „Paczki przelewów”.

Lista paczek jest podzielona na trzy tabele:

  • Paczki edytowane – zawiera listę paczek podlegających edycji
  • Paczki wymagające potwierdzenia – zawiera listę paczek zleconych do realizacji, ale wymagających potwierdzenia telefonicznego przez konsultanta.
  • Paczki realizowane – paczki przyjęte do realizacji.

Nowa funkcjonalność pozwala na zarządzanie paczkami przelewów oraz zdefiniowanymi w nich przelewami w zakresie:

  • Dodawania, realizacji usuwania paczki przelewów
  • Dodawania przelewów do paczki
  • Modyfikacji przelewów w paczce, w tym grupowej zmianie danych przelewów (tytuł, data realizacji)
  • Usuwania (również grupowego) przelewów z paczki
  • Kopiowania pojedynczych transakcji oraz grupy przelewów pomiędzy paczkami
  • Przenoszenia pojedynczych transakcji oraz grupy przelewów pomiędzy paczkami

Grupowej modyfikacji podlegają wyłącznie przelewy jednorazowe. Przelewy do ZUS i US, ze względu na specyficzny zakres danych – muszą być modyfikowane pojedynczo.

Maksymalny limit dla liczby przelewów w jednej paczce został ograniczony do 20. Jeśli liczba przelewów w paczce docelowej zostanie przekroczona, wówczas dodanie, skopiowanie lub przeniesienie kolejnego przelewu nie będzie możliwe.

Zlecenie realizacji paczki przelewów wymaga potwierdzenia kodem autoryzacyjnym. Po zakończeniu procesu paczka zmienia status na „Zrealizowana”.

 

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny

Utworzenie,
modyfikacja,
usunięcie Paczki przelewów

Tak

-

-

-

Realizacja paczki przelewów

Tak

-

-

-

 

Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj