Płatność do Urzędu Skarbowego funkcjonuje w sposób analogiczny jak wcześniej opisane płatności standardowe. Na stałe definiujesz rachunek nadawcy, numer rachunku US oraz NIP lub inny identyfikator. Wykonując płatność do US podajesz jedynie symbol formularza lub płatności, okres, kwotę i datę wykonania przelewu.

Dodanie, modyfikacja i usunięcie płatności do US wymagają potwierdzenia kodem jednorazowym i mogą być dokonane przez użytkownika posiadającego dostęp pełny do rachunku, z którego zdefiniowana jest płatność.

Pamiętaj!  Wykonanie płatności do urzędu skarbowego nie wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym i może być zrealizowane przez użytkownika posiadającego dostęp ograniczony (np. przez pełnomocnika do dysponowania rachunkiem).

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Zdefiniowanie nowej płatności do urzędu skarbowego Tak - Tak -
Modyfikacja płatności do urzędu skarbowego Tak - Tak -
Wykonanie płatności do urzędu skarbowego Tak Tak Tak -
Usunięcie płatności do urzędu skarbowego Tak - Tak -
Wydruk potwierdzenia wykonania płatności do urzędu skarbowego Tak(z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu do urzędu skarbowego Tak(z historii rachunku) - - -
Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj