Płatność do ZUS funkcjonuje w sposób analogiczny jak wcześniej opisane płatności standardowe. Na stałe defniujesz rachunek nadawcy, numer rachunku ZUS, NIP i identyfikator uzupełniający płatnika oraz typ wpłaty. Wykonując płatność do ZUS podajesz tylko deklarację, kwotę i datę wykonania przelewu.

Dodanie, modyfikacja i usunięcie płatności do ZUS wymagają potwierdzenia kodem jednorazowym i mogą być dokonane przez użytkownika posiadającego dostęp pełny do rachunku, z którego zdefiniowana jest płatność.

Pamiętaj! Wykonanie płatności do ZUS nie wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym i może być zrealizowane przez użytkownika posiadającego dostęp ograniczony (np. przez pełnomocnika do dysponowania rachunkiem).

 

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Zdefiniowanie nowej płatności do ZUS Tak - Tak -
Modyfikacja płatności do ZUS Tak - Tak -
Wykonanie płatności do ZUS Tak Tak Tak -
Usunięcie płatności do ZUS Tak - Tak -
Wydruk potwierdzenia wykonania płatności do ZUS Tak(z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu do ZUS Tak(z historii rachunku) - - -
Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj