Płatność (przelew predefiniowany) to szablon przelewu, w którym na stałe zdefiniowany jest rachunek nadawcy i odbiorca (imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer rachunku). Wykonując płatność podajesz tylko tytuł, kwotę, walutę* i datę wykonania przelewu. Dzięki temu możesz szybciej rozliczać się z osobami lub firmami, z którymi masz stały kontakt. To również wygodna forma opłacania rachunków o zmiennej kwocie i terminie zapłaty, jak prąd, gaz czy telefon.

Dodatkową wygodą jest możliwość przeglądania historii wykonanych operacji.

Klikając na link "Historia", dodany przy każdej pozycji na liście płatności, masz możliwość obejrzenia pełnej historii realizacji płatności. Ponadto, podczas realizacji danej płatności zobaczysz uproszczoną listę transakcji zrealizowanych w ciągu ostatnich 90 dni na podstawie wybranej płatności.

Historia realizacji płatności dostępna jest od momentu uruchomienia tej funkcjonalności przez Bank.

Dodanie, modyfikacja i usunięcie płatności wymagają potwierdzenia kodem jednorazowym i mogą być dokonane przez użytkownika posiadającego dostęp pełny do rachunku, z którego zdefiniowana jest płatność.

Wykonanie płatności nie wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym i może być zrealizowane przez użytkownika posiadającego dostęp ograniczony (np. przez pełnomocnika do dysponowania rachunkiem).

Jest to usługa szczególnie użyteczna dla posiadaczy rachunków typu PARTNER oraz posiadaczy rachunków bieżących dla klientów rynku mieszkaniowego, bądź klientów korporacyjnych, którzy chcą powierzyć codzienną obsługę płatności swoim pracownikom, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - osobom odpowiedzialnym za finanse wspólnoty.

 
 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Zdefiniowanie nowej płatności Tak - Tak -
Modyfikacja płatności Tak - Tak -
Wykonanie płatności Tak Tak Tak -
Usunięcie płatności Tak   Tak -
Wydrukowanie potwierdzenia wykonania płatności Tak(z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu Tak(z historii rachunku) - - -

* Masz możliwość określenia waluty przelewu. W przypadku przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w PKO Banku Polskim możesz podać walutę rachunku obciążanego lub uznawanego. W przypadku przelewów do innego banku jako walutę możesz podać wyłącznie PLN. W przypadku przewalutowania kwoty transakcji zastosowane zostaną kursy walut z aktualnej tabeli kursowej PKO Banku Polskiego.

Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj