Polecenie zapłaty to zezwolenie na pobieranie okresowych opłat z Twojego rachunku. Udzielasz go firmie, która jest dostawcą danej usługi. Dostęp do Twojego rachunku jest jednak ściśle kontrolowany. Przez cały czas to Ty decydujesz, czy pobrane środki należą się danej firmie. W przypadku najmniejszych wątpliwości, Twój jeden telefon do konsultanta serwisu telefonicznego iPKO pozwoli Ci odzyskać pobrane środki.

iPKO pozwala na przejrzenie transakcji polecenia zapłaty wykonanych w ramach danego rachunku, a także na odwołanie (pojedynczej) transakcji polecenia zapłaty.
Każde zrealizowane polecenie zapłaty może zostać odwołane, jeśli nie zostały przekroczone terminy (56 dni dla osób fizycznych, 5 dni roboczych dla firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Na rachunek zostanie zwrócona pobrana wcześniej kwota powiększona o należne odsetki.

Dodatkowo w serwisie iPKO możliwe jest sprawdzenie listy zgód polecenia zapłaty oraz odrzuconych transakcji w ramach polecenia zapłaty.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Usunięcie ostatniej (pojedynczej) transakcji polecenia zapłaty  Tak - Tak -
Wydrukowanie potwierdzenia wykonania polecenia zapłaty. Tak (z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu Tak (z historii rachunku) - - -
Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj