Jeśli chcesz wykonać przelew do osoby lub firmy, z którą nie rozliczasz się często, skorzystaj z przelewu jednorazowego.
Za każdym razem podajesz wtedy szczegóły przelewu: rachunek lub numer telefonu odbiorcy (możesz wybrać z listy zdefiniowanych odbiorców), nazwę i adres odbiorcy, kwotę, walutę* i tytuł przelewu, a także datę jego wykonania (bieżącą lub przyszłą).

Przelew na numer telefonu odbiorcy można wykonać tylko na polski numer telefonu.
W formularzu przelewu jednorazowego zamiast numeru rachunku można podać numeru telefonu. Po zatwierdzeniu przelewu narzędziem autoryzacyjnym następuje weryfikacja, czy pod takim numerem telefonu jest aktywna aplikacja IKO. Jeśli weryfikacja będzie pomyślna – nastąpi przelew. W przypadku, gdy podany numer telefonu zostanie rozpoznany jako numer, na którym nie została aktywowana aplikacja IKO, zostanie na niego wysłany SMS informujący o przelewie, który można odebrać po aktywacji aplikacji IKO.


Zlecenie przelewu możesz złożyć o każdej porze. Przelewy realizowane są w godzinach pracy oddziałów. Przelew do innego banku zostanie wysłany najbliższą sesją Elixir, które odbywają się w dni robocze.

Wykonanie przelewu jednorazowego wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym.

 Serwis internetowySerwis mobilnySerwis telefoniczny (konsultant)Automatyczny serwis telefoniczny
Wykonanie przelewu jednorazowego Tak - Tak -
Wydruk potwierdzenia wykonania przelewu Tak (z historii rachunku) - - -
Zamówienie wydruku potwierdzenia transakcji na nr faksu Tak (z historii rachunku) - - -
 

Pamiętaj! Płatności są definiowane na poziomie rachunku. Oznacza to, że możesz wykorzystywać ich szablony do realizacji przelewów wyłącznie z rachunku, dla którego zostały zdefiniowane.

 

* Masz możliwość określenia waluty przelewu. W przypadku przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w PKO Banku Polskim możesz podać walutę rachunku obciążanego lub uznawanego. W przypadku przelewów do innego banku jako walutę możesz podać wyłącznie PLN.
W przypadku przewalutowania kwoty transakcji zastosowane zostaną kursy walut z aktualnej tabeli kursowej PKO Banku Polskiego.

Sesje przychodzące i wychodzące
Drukuj