Dzięki połączeniu rachunków w serwisie iPKO będziesz mieć dostęp do:
1. Przeglądania aktualnego stanu rachunku finansowego oraz rachunku papierów wartościowych wzbogacony o wycenę wg kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej,
2. Historii rachunku finansowego i rachunku papierów wartościowych,
3. Składania zleceń na wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
4. Przeglądania pełnych informacji o wszystkich złożonych zleceniach wraz z prezentacją on-line ich aktualnego stanu,
5. Anulowania zleceń,
6. Składania zapisów w ramach oferty publicznej,

 • Ważne informacje:
  - Przed złożeniem zapisu upewnij się, że na rachunku znajdują się środki pieniężne na pokrycie zapisu,
  - Wysokość środków pieniężnych stanowi iloczyn ilości akcji oraz ceny powiększony o wysokość prowizji maklerskiej.
  - Pamiętaj, że zapis w ofercie publicznej jest nieodwołalny i nie podlega anulowaniu.
 • Składanie zapisu:
  - Po zalogowaniu do iPKO wybierz sekcję Usługi Maklerskie a następnie opcję Oferta Pierwotna. Po wybraniu opcji Oferta Pierwotna wyświetli się aktualna Lista ofert w celu złożenia zapisu na wybrane akcje kliknij na przycisk Zapisz się.
  - W formularzu zapisu w polu Liczba Walorów wprowadź ilość akcji, na którą chcesz złożyć zapis. Pozostałe pola będą już wypełnione. Potwierdź wprowadzone dane.
  - Po potwierdzeniu możesz sprawdzić raz jeszcze wprowadzone dane a następnie powinieneś zapoznać się z Oświadczeniem Inwestora. Akceptacja tego oświadczenia jest niezbędna do zakończenia procesu składania zapisu.
  - Jeżeli zapis zostanie prawidłowo przyjęty do realizacji zostanie to potwierdzone odpowiednim komunikatem.

Uwaga! Po złożeniu zapisu należy sprawdzić jego status. Sprawdzenia można dokonać poprzez wywołanie listy zleceń w funkcji ZLECENIA. W kryteriach wyszukiwania należy wybrać walor którego dotyczył zapis. Prawidłowy status zlecenia to "Przekazane do GPW".

7. Wykonywania przelewów na zdefiniowane rachunki bankowe.
8. Automatycznego pobierania środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Opłacenie złożonych zleceń maklerskich następuje w pierwszej kolejności z rachunku maklerskiego.

W przypadku braku wystarczającego pokrycia na rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pobiera wolne środki z rachunku ROR do wysokości limitu dziennego określonego w zawartym z Domem Maklerskim PKO BP aneksie do umowy świadczenia usług brokerskich.

Drukuj