1. Mam iPKO oraz rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO BP:

 Połączenie rachunku maklerskiego z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym jest bardzo proste. Wystarczy w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego podpisać   Wniosek o udostępnienie środków bankowych w związku z zawartą Umową o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego lub w wybranych oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. prowadzących obsługę maklerską.  Wniosek o aktywowanie usługi udostępnienia środków bankowych można złożyć również poprzez zakładkę Wnioski po zalogowaniu do aplikacji supermakler.

Obydwa rachunki podlegające integracji muszą należeć do tej samej osoby. Integracja może dotyczyć jedynie tych rachunków, które nie są przedmiotem współwłasności. Jeden rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego może być zintegrowany z jednym rachunkiem ROR prowadzonym przez PKO Bank Polski. Dla przykładu - jeżeli Klient posiada jeden rachunek inwestycyjny i dwa rachunki ROR, musi wybrać ten ROR, z którego będzie korzystał w celu realizacji zleceń maklerskich.

Uwaga: Powiązanie może być dokonane tylko w stosunku 1:1, czyli jeden rachunek maklerski z jednym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Relacja z rachunkiem maklerskim może zostać zawiązana tylko dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którego jesteś właścicielem.

Dokonując połączenia rachunków ustalasz m.in. limit kwotowy dla umowy, do wysokości którego będzie możliwe automatyczne pobieranie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na potrzeby realizacji zleceń kierowanych na rynek zorganizowany. Dzięki temu w sytuacji, gdy na rachunku maklerskim nie będziesz posiadał wystarczających środków na realizację zlecenia, środki zostaną pobrane z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Pełnomocnicy, którzy są upoważnieni do działania na rachunku ROR prowadzonym przez PKO Bank Polski nie są tożsami z pełnomocnikami ustanowionymi dla rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, ponieważ rachunki te funkcjonują niezależnie.

2. Nie jestem Klientem Domu Maklerskiego, ale mam iPKO

Przyjdź do najbliższego Punktu Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub Oddziału PKO Banku Polskiego prowadzącego obsługę maklerską, gdzie będziesz mógł podpisać umowę o świadczenie usług brokerskich oraz aneks.

3. Nie jestem klientem Domu Maklerskiego ani nie mam iPKO

Nasz specjalista zapozna Cię z ofertą Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego a wszelkich formalności dokonasz w jednym z oddziałów PKO Banku Polskiego prowadzącego usługi maklerskie lub w wybranym Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Drukuj