Przekazy pieniężne Western Union w kraju i za granicą możesz realizować również w serwisie transakcyjnym iPKO.

Dzięki iPKO możesz:

  • odebrać przekaz z Polski oraz z innych krajów, w których Western Union udostępnia swoje usługi,
  • sprawdzić status przekazu,
  • sprawdzić historię przekazów,
  • wyświetlić szczegóły przekazu,
  • wydrukować potwierdzenie przekazu,
  • sprawdzić ilość punktów na Karcie gold!.

Wysłanie przekazu realizowane jest w serwisie iPKO za pomocą funkcji „Nadaj przekaz”, a odbiór przekazu za pomocą funkcji „Odbierz przekaz”.

Pamiętaj, że do odbioru przekazu będzie Ci potrzebny numer MTCN. Musisz również znać kwotę i walutę przekazu oraz kraj nadania.

Aby nadać przekaz konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i warunków realizacji przekazu Western Union. Wykonanie przekazu wymaga potwierdzenia kodem SMS lub kodem z tokena iPKO.

Uwaga!

Maksymalna dzienna kwota nadanego przekazu Western Union w iPKO wynosi:

  • 1 000 USD
  • 4 000 PLN

Pamiętaj, że modyfikacja, anulowanie i wycofanie przekazu nie są możliwe w serwisie transakcyjnym iPKO (niezależnie od kanału nadania przekazu), tylko poprzez kontakt z infolinią PKO Banku Polskiego:  800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora).

Zlecając przekaz Western Union w iPKO z rachunku, do którego ustanowiony jest dzienny limit pamiętaj, że kwota przekazu wraz z opłatą za przekaz pomniejszy Twój limit.

Potwierdzenie nadanego lub odebranego przekazu możesz wygenerować w serwisie iPKO w formie pliku PDF:

  • wchodząc w „Szczegóły przekazu” w część „Dostępne operacje” poprzez kliknięcie w link „Drukuj”
  • wchodząc w „Historia przekazów” w część „Wyszukane przekazy” poprzez kliknięcie w link „Drukuj” obok wybranego przekazu

Obecnie nadawanie przekazów w serwisie internetowym iPKO jest niedostępne, zapraszamy do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego.

Więcej o przekazach Western Union

Drukuj