W serwisie internetowym w sekcji "Dostęp" możesz dokonać zmiany adresu korespondencyjnego i adresu e-mail.

Zmiana innych danych osobowych, które możesz podejrzeć w sekcji "Dostęp", podsekcji "Dane osobowe" wymaga wizyty w oddziale PKO Banku Polskiego.

Zmiana adresu korespondencyjnego w sekcji "Dostęp" nie dotyczy kart debetowych. Aby zmienić adres, na który zostanie przesłana wznowiona karta debetowa, należy przejść sekcji „Karty” >>„Karty debetowe", a następnie w „Szczegółach karty debetowej” dokonać zmiany adresu.

Funkcja zmiany zestawień dla rachunku pozwala na sprawdzenie częstotliwości i terminu wysyłki następnego zestawienia dla wybranego rachunku. Dodatkowo przy użyciu tej funkcji w prosty sposób można zrezygnować z otrzymywania zestawień w formie papierowej.
Tej zmiany możesz dokonać po wybraniu opcji "Szczegóły rachunku" w serwisie internetowym, nie wymaga to potwierdzenia kodem jednorazowym.

Drukuj