Jakie nowości znajdują się w iPKO?
Czy zmiany w serwisie transakcyjnym iPKO oznaczają zmianę systemu obsługi rachunku czy zmienia się tylko wygląd i niektóre funkcje?
Czy serwis iPKO jest dostosowany do obsługi na urządzeniach z ekranami dotykowymi?
Czy w iPKO możliwe jest samodzielne wybieranie/zmiana skórki serwisu?
Czy strona logowania do iPKO jest inna niż do poprzedniej wersji serwisu?
Czy do logowania do poprzedniej wersji serwisu iPKO i obecnej, używany jest ten sam login i hasło?
Jakie dane muszę podać w celu zalogowania do iPKO?
Czy możliwe jest równoległe korzystanie poprzdniej i aktualnej wersji serwisu iPKO? Czy też skorzystanie z obecnej wersji serwisu iPKO będzie oznaczało rezygnację z poprzedniej wersji serwisu?
Czy wszystkie funkcjonalności znajdujące się w poprzedniej wersji serwisu iPKO znajdują się również w obecnym serwisie?
Czy w obecnym serwisie dostępna jest cała dotychczasowa historia rachunku, zdefiniowani odbiorcy, zlecenia stałe?
Czy wykonana operacja w obecnym iPKO (np. przelew) będzie widoczna także w poprzedniej wersji serwisu?
Czy wszyscy zdefiniowani w poprzedniej wersji serwisu odbiorcy będą widoczni również w nowej wersji iPKO?
Czy definiując odbiorcę w obecnym iPKO będzie on widoczny również w poprzedniej wersji serwisu iPKO?
Czy w przypadku konta wspólnego wszyscy współwłaściciele otrzymają możliwość korzystania z iPKO jednocześnie?
Gdzie w iPKO znajduje się lista odbiorców?
Czy w obecnym iPKO jest możliwość alfabatycznego ułożenia listy odbiorców?
Na jakiej zasadzie zostały wybrane funkcjonalności na stronę główną przelewów?
Czy w obecnym iPKO istnieje możliwe zarządzania zakładkami (samodzielne określanie ich kolejność, przydatność)?
Co to jest podsumowanie finansów?
Czy każdy odbiorca ma przypisaną do siebie grafikę i Klient ma możliwość zarzadzania nimi?
Co to jest przelew na kartę?
Nie pamiętam hasła do logowania w iPKO. Jak mogę je zmienić?
Czy zmianie ulegnie również wygląd wyciągu?
Czy są dostępne przelewy ekspresowe?
Czy zmiana danych odbiorcy wymaga aktualnie potwierdzenia kodem z narzędzia autoryzacji?
Czy w obu serwisach (obecnym i w poprzedniej wersji) należy korzystać z kodów z tego samego aktywnego narzędzia autoryzacji?
Czy w iPKO możliwe jest nadawanie nazw własnych rachunków?
Jak zostać klientem?
Czy mogę zmienić mój login do serwisu internetowego iPKO?
Czy mogę zmienić swój przyjazny login na inny?
Zgubiłem kopertę zawierającą hasło pierwszego logowania, co powinienem zrobić?
Zgubiłem kartę kodów jednorazowych, co powinienem zrobić?
Zapomniałem swój numer klienta, co powinienem zrobić?
Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy zapomniałem swoje hasło?
Co mam zrobić, jeżeli trzykrotnie błędnie podam hasło i zablokuję dostęp do serwisu internetowego, mobilnego lub telefonicznego?
Jeśli zablokowałem serwis mobilny to równocześnie blokuje dostęp do serwisu internetowego?
W jaki sposób zmienić hasło internetowe?
W jaki sposób zmienić hasło do serwisu mobilnego?
W jaki sposób zmienić hasło telefoniczne?
Jak włączyć zgodę marketingową?
W jaki sposób mogę przesłać wiadomość, zgłosić uwagę lub złożyć reklamację?
Jak zalogować się do serwisu iPKO po raz pierwszy?
Gdzie w nowym serwisie znajdę dostęp do konta PKO Junior?
Gdzie znajdę podsumowanie moich lokat?
Gdzie znajdę informację na temat daty wygaśnięcia lokaty?
Drukuj