Jak zostać klientem?
Jak zalogować się do serwisu iPKO po raz pierwszy?
Jakie dane muszę podać w celu zalogowania do iPKO?
Zgubiłem kopertę zawierającą hasło pierwszego logowania, co powinienem zrobić?
Nie pamiętam swojego numeru klienta, co zrobić w takiej sytuacji?
Nie pamiętam hasła do logowania w iPKO. Jak mogę je zmienić?
W jaki sposób zmienić hasło internetowe?
W jaki sposób zmienić hasło do serwisu mobilnego iPKO?
W jaki sposób zmienić hasło telefoniczne?
Co mam zrobić, jeżeli trzykrotnie błędnie podam hasło i zablokuję dostęp do serwisu internetowego, mobilnego lub telefonicznego?
Jeśli zablokowałem serwis mobilny iPKO to równocześnie blokuje dostęp do serwisu internetowego?
Czy mogę zmienić mój login do serwisu internetowego iPKO?
Czy mogę zmienić swój przyjazny login na inny?
Zgubiłem kartę kodów jednorazowych, co powinienem zrobić?
Czy w przypadku konta wspólnego wszyscy współwłaściciele otrzymają możliwość korzystania z iPKO jednocześnie?
Czy serwis iPKO jest dostosowany do obsługi na urządzeniach z ekranami dotykowymi?
Na jakiej zasadzie zostały wybrane funkcjonalności na stronę główną przelewów?
W jaki sposób mogę przesłać wiadomość, zgłosić uwagę lub złożyć reklamację?
Jak włączyć zgodę marketingową?
Co to jest podsumowanie finansów?
Czy w iPKO możliwe jest nadawanie nazw własnych rachunków?
Co to jest przelew na kartę?
Gdzie w iPKO znajduje się lista odbiorców?
Czy w obecnym iPKO jest możliwość alfabatycznego ułożenia listy odbiorców?
Czy każdy odbiorca ma przypisaną do siebie grafikę i Klient ma możliwość zarzadzania nimi?
Czy zmiana danych odbiorcy wymaga aktualnie potwierdzenia kodem z narzędzia autoryzacji?
Gdzie w serwisie znajdę dostęp do konta PKO Junior?
Gdzie znajdę podsumowanie moich lokat?
Gdzie znajdę informację na temat daty wygaśnięcia lokaty?
Drukuj