Jakie nowości znajdują się w nowym iPKO?
Czy z nowego iPKO mogą korzystać aktualnie wszyscy klienci Banku?
Czy zmiany w serwisie transakcyjnym iPKO oznaczają zmianę systemu obsługi rachunku czy zmienia się tylko wygląd i niektóre funkcje?
Czy nowy serwis iPKO jest dostosowany do obsługi na urządzeniach z ekranami dotykowymi?
Czy w nowym iPKO możliwe jest samodzielne wybieranie/zmiana skórki serwisu?
Czy strona logowania do nowego iPKO jest inna niż do dotychczasowego serwisu?
Czy do logowania do dotychczasowego i nowego iPKO używany jest ten sam login i hasło?
Jakie dane muszę podać w celu zalogowania do iPKO?
Czy możliwe jest równoległe korzystanie ze starego i nowego iPKO? Czy też skorzystanie z nowego iPKO będzie oznaczało rezygnację z dotychczasowej wersji serwisu?
Czy wszystkie funkcjonalności znajdujące się w dotychczasowym iPKO znajdują się również w nowym serwisie?
Czy w nowym serwisie dostępna jest cała dotychczasowa historia rachunku, zdefiniowani odbiorcy, zlecenia stałe?
Czy wykonana operacja w nowym iPKO (np. przelew) będzie widoczna także w dotychczasowym serwisie?
Czy wszyscy zdefiniowani w dotychczasowym serwisie odbiorcy będą widoczni również w nowej wersji iPKO?
Czy definiując odbiorcę w nowym iPKO będzie on widoczny również w dotychczasowym iPKO?
Czy w przypadku konta wspólnego wszyscy współwłaściciele otrzymają możliwość korzystania z nowego iPKO jednocześnie?
Gdzie w nowym iPKO znajduje się lista odbiorców?
Czy w nowym iPKO będzie możliwość alfabatycznego ułożenia listy odbiorców?
Na jakiej zasadzie zostały wybrane funkcjonalności na stronę główną przelewów?
Czy w nowym iPKO istnieje możliwe zarządzania zakładkami (samodzielne określanie ich kolejność, przydatność)?
Co to jest podsumowanie finansów?
Czy każdy odbiorca ma przypisaną do siebie grafikę i Klient ma możliwość zarzadzania nimi?
Co to jest przelew na kartę?
Nie pamiętam hasła do logowania w iPKO. Jak mogę je zmienić?
Czy zmianie ulegnie również wygląd wyciągu?
Czy będą dostępne przelewy ekspresowe?
Czy zmiana danych odbiorcy wymaga aktualnie potwierdzenia kodem z narzędzia autoryzacji?
Czy w obu serwisach (nowym i dotychczasowym) należy korzystać z kodów z tego samego aktywnego narzędzia autoryzacji?
Czy w nowym iPKO możliwe jest nadawanie nazw własnych rachunków?
Czy mogę zmienić mój login do serwisu internetowego iPKO?
Czy mogę zmienić swój przyjazny login na inny?
Zgubiłem kopertę zawierającą hasło pierwszego logowania, co powinienem zrobić?
Zgubiłem kartę kodów jednorazowych, co powinienem zrobić?
Zapomniałem swój numer klienta, co powinienem zrobić?
Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy zapomniałem swoje hasło?
Co mam zrobić, jeżeli trzykrotnie błędnie podam hasło i zablokuję dostęp do serwisu internetowego, mobilnego lub telefonicznego?
Jeśli zablokowałem serwis mobilny to równocześnie blokuje dostęp do serwisu internetowego?
W jaki sposób zmienić hasło internetowe?
W jaki sposób zmienić hasło do serwisu mobilnego?
W jaki sposób zmienić hasło telefoniczne?
Drukuj